Mía đường
Bao đường đóng gói

Thông tin:  

- Sản xuất theo công nghệ CUBA

- Trọng lượng bao: 50Kg

- Chỉ tiêu kỹ thuật (theo TCVN 6959:2001)

+ Hàm lượng đường saccaroze không nhỏ hơn 99,7%

+ Hàm lượng đường khử không lớn hơn 0,1%

+ Độ ẩm không lớn hơn 0,06%

+ Hàm lượng tro không lớn hơn 0,07%

+ Độ màu ICUMSA không lớn hơn 160 IU

Video clip
Hình ảnh hoạt động
8 tháng 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 1 Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập