Mía đường
Bao đường đóng gói

Tiêu chuẩn công bố:

Các chỉ tiêu

Tiêu chuẩn

Dạng ngoài

Tinh thể trăng

Vị

Vị ngọt không có mui lạ

Mùi

Không có mùi lạ

Đường (Pol)

99.7o Z

Độ màu

≤ 200 IU

Tro dẫn điện

≤ 0.07%

Hàm lượng đường khử

≤ 0.10%

Độ ẩm

≤ 0.07%

Hàm lượng SO2

≤ 10mg/kg

Tạp chất

≤ 40mg/kg

Hàm lượng Asen(As)

≤ 1mg/kg

Hàm lượng Chì(Pb)

≤ 0.5 mg/kg

Hàm lượng Cadimi (Cd)

≤ 1mg/kg

Hàm lượng thủy ngân

≤ 0.05mg/kg

Aflatoxin B1

≤ 5 μg/kg

Aflatoxin B1 B2 G1 G2

≤ 15μg/kg

Dư lượng thuốc BVTV

Phù hợp với quy định 46/2007/QĐ-BYT

Tổng VK hiếu khí

≤ 200 CFU/10g

Tổng nấm lên men

≤ 10 CFU/10g

Tổng nấm mốc

≤ 10 CFU/10g

Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Chi đoàn 8 tháng 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập