Thông tin giới thiệu

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ II (2015 - 2019)

1.    Bà Trần Quế Trang Chủ tịch
2.    Ông Nguyễn Thanh Ngữ Phó chủ tịch
3.    Ông Phùng Nguyễn Âu Đệ Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên Thành viên
5. Ông Nguyễn Minh Tín Thành viên

 

 

BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ II (2015 - 2019)

1. Ông Huỳnh Thành Nhân Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Trí Thành viên
3. Ông Lê Văn Hòa Thành viên

 

 

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1.    Nguyễn Minh Tín Giám đốc
2.    Võ Thị Bích Hạnh Phó giám đốc
3. Dương Nguyễn Phúc Phó giám đốc
4. Lê Quang Đông Phó giám đốc kỹ thuật

 

Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Chi đoàn Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 2 Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập